ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Οι δραστηριότητες του Γραφείου περιλαμβάνουν:
  ●  μελέτες κυκλοφορίας,
●  μελέτες μεταφορών,
●  μελέτες στάθμευσης,
●  μελέτες οδικής ασφάλειας,
●  μελέτες δημοσίων συγκοινωνιών,
●  μελέτες σήμανσης,
●  μελέτες οδοποιίας,
●  μελέτες λιμένων,
●  πολεοδομικές μελέτες,
●  μελέτες βιωσιμότητας και τεχνικοοικονομικής σκοπιμότητας,
●  μελέτες οργάνωσης, σχεδιασμού και προγραμματισμού,
●  μελέτες επιχειρησιακής έρευνας,
●  μελέτες διαχείρισης απορριμμάτων,
●  περιβαλλοντικές μελέτες,
●  τοπογραφικές μελέτες.