Ανακοίνωση ισολογισμού της 31/12/2011.

Πατήστε εδώ για δείτε τον Ισολογισμό

*Χρειάζεται Acrobat Reader,  αν δεν τον έχετε πατήστε εδώ