ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κ. Λουκάρεως  1,   114  71   Αθήνα
Τηλ.  210.64.70.121
FAX  210.64.43.726
Ε-mail: coniliop@otenet.gr